home

contact

vorigevorige        
   

Laatste nieuws

Excursies

Jeugdhonk

Bijzondere waarnemingen

lid worden?

Bestuur

 
       
 
Grote gele kwikstaart
statistieken - verslagen
 

Veldkenmerken: blauwgrijze bovenzijde, gele onderkant, lange zwarte staart, mannetjes zomers zwarte keel, 's winters wit; de keel van het vrouwtje vuilgeel.
Grootte: 18 cm
Nest: vrouwtje maakt nest van gras en mos, bekleed met haar; legtijd april/juni; 5 eieren;deze worden 12 of 13 dagen bebroed door het vrouwtje; de jongen, die door beide ouders worden gevoerd, vliegen na 12 dagen uit.
Voedsel: de grote gele kwikstaart voedt zich voornamelijk met insecten, zoals muggen, kevertjes, libellenlarven.

De grote gele kwikstaart is maar iets groter dan de gewone gele kwikstaart, maar hij is altijd te herkennen aan de lange, altijd zwarte staart. Grote gele kwikstaarten hebben een uitgesproken voorkeur voor snelstromend water. Ze fladderen langs beekjes en bergstroompjes, gaan af en toe op een steen of een tak zitten en wachten tot ze een insect kunnen verschalken. De balts bestaat uit een aantal verschillende gedragingen door het mannetje. Bij een ervan vliegt het met trage bewegingen en een uitgestrekte staart, maar men heeft ook wel gezien dat het op de grond naar het vrouwtje toeliep en zich voor haar opstelde in een houding waarbij de zwarte keel opviel. Grote gele kwikstaarten hebben tot 1985 op de lijst voor bedreigde vogels gestaan, nu komen ze voornamelijk voor in het oosten van Nederland, in de provincies Overijssel, Gelderland en Limburg.