home

contact

vorigevorige        
   

Laatste nieuws

Excursies

Jeugdhonk

Bijzondere waarnemingen

lid worden?

Bestuur

 
       
 
Jeugdhonk

Deze pagina is voor de jeugd en door de jeugd. Tips en ideeën kun je mailen via deze pagina.

 

Drie uurs vogel telling zomer 2010

16 juni was het weer zover, de drie uur telling. Gewapend met verrekijkers, fietsen, vogelboekjes en pen en papier vertrokken we om 9 uur vanaf Diekgraven 5. Helaas was er deze keer een lage opkomst: in totaal waren we met zijn vijven.

40 km verder en drie uur later hadden we bijna 60 soorten vogels gescoord. Enkele “gewone”soorten ontbraken, zoals de grutto, de fazant en de tortelduif. Wel hebben we kneutjes, een goudvink, en twee kleine plevieren gezien.

De leuke ochtend sloten we af met een gezellig - en lekker - bezoek aan cafetaria “Happerij”.

De geïnventariseerde soorten:

1

Merel

31

Groene specht

2

Zanglijster

32

Meerkoet

3

Huismus

33

Buizerd

4

Houtduif

34

Scholekster

5

Tjiftjaf

35

Boerenzwaluw

6

Winterkoning

36

Grasmus

7

Zwartkop

37

Witte kwikstaart

8

Kokmeeuw

38

Fitis

9

Kauw

39

Koolmees

10

Roek

40

Fuut

11

Wilde eend

41

Nijlgans

12

Carolina eend

42

Holenduif

13

Roodhalsgans

43

Postduif

14

Soep-eend

44

Grote lijster

15

Waterhoen

45

Torenvalk

 

 

 

 

16

Zwarte kraai

46

Roodborst

17

IJsvogel

47

Tuinfluiter

18

Spreeuw

48

Tureluur

19

Ekster

49

Oeverzwaluw

20

Ringmus

50

Bonte vliegenvanger

21

Grote bonte specht

51

Glanskop mees

22

Vlaamse gaai

52

Kleine plevier

23

Boomkruiper

53

Geelgors

24

Huiszwaluw

54

Heggenmus

25

Reiger

55

Boomkruiper

26

Kieviet

56

Sperwer

27

Vink

57

Kneu

28

Pimpelmees

58

Goudvink

29

Gierzwaluw

59

Wit gatje

30

Zwarte specht

 

 

Wouter Oltheten

 

3 uurs telling 7 juni 2009

Thijs, Wouter , Jelle en ondergetekende vormden samen een groep vogelaars die het vak wel "verstonden", althans, de verhalen aanhorende. Er werd al lachend gesproken over de kuifkoekoek die een paar jaar geleden zou zijn gezien door Steven, dat was echter een waarneming die toen al zeer ernstig in twijfel werd getrokken. Maar goed, de toon was gezet.

Hans wilde eerst maar eens even naar het laantje van Oosterhout, vroeger wel het vrijerslaantje genoemd waar jonge paartjes elkaar "beter" leerden kennen. Daar zat normaliter altijd een ijsvogel maar door de relatief koude winter was de ijsvogel nog niet vaak gezien.

Maar zonder de gebruikelijke hoge fluittoon werd de blauwe schicht gezien door Hans en Wouter die er duidelijk zin in had. Wouter heeft hem zelfs een paar tellen zien zitten op een tak, en aangezien de ijsvogel door twee mensen werd gezien, een streepje erbij!

Ook zagen we hier nog wat gewonere soorten. Daarna barstte er een discussie los over of een zwartkop of een tuinfluiter. Hans wil deze twee soorten nog wel eens door elkaar halen en de andere heren vonden het ook maar lastig. Dus moest de vogel gezien worden!!! We hoorden zijn zang wel maar goed liet de vogel zich niet zien, dus gaf Hans commando's om de vogel van zijn plaats te laten vliegen, hoe dat in zijn werk ging mogen jullie raden.

Uiteindelijk na een minuut of tien, jawel een tuinfluiter, overduidelijk.

Inmiddels werd er al gepraat over de pauze, deze zouden we gaan nuttigen in het Vlear, hopelijk zonder muggen!!! In het Vlear hoorden we zowaar de wielewaal ook weer luid en duidelijk. Daarna togen we richting het Achterveld waar we nog even stopten langs de waterleidingdijk waar normaal gesproken vaak de zomertortel wordt gehoord, en inderdaad, we hoorden hem. Dus we konden weer verder, even bij stuwtje gekeken of de grote gele kwikstaart aanwezig was, helaas niet aanwezig. De tijd begon inmiddels te dringen dus moest er een afweging worden gemaakt hoe de route te vervolgen. Als het aan Thijs had gelegen hadden we korte weg terug genomen, hij rook de pannenkoeken al. Maar Hans was onverbiddelijk, de tijd moest vol gemaakt worden en Wouter had hetzelfde gevoel. Dus na de oeverzwaluwen richting Noordijkerveld. De verhalen bij Thijs en Jelle gingen al niet zoveel meer over vogels, zij zagen meer de tractoren en schuren dan gevogelte. Gelukkig bleef Wouter wel bij de les zodat we nog enige soorten konden bijschrijven op ons papiertje.

De leukste waarneming was nog een steenuil bij Ten Dolle, die daar overigens ook voor het eerst broedt. Inmiddels begon de tijd te dringen en ook hadden we nog de wind vol op de kop, dus er moest behoorlijk getrapt worden. Omdat we nu wel de kortste weg naar huis namen fietste ook Thijs flink door. Aangekomen bij de familie Bakker bleek de andere groep net te zijn gearriveerd, 42 soorten schamperde Kees. 42, Dacht ik, das niet veel, wij hadden 58 soorten, dus Kees zijn groepje had niet zoveel soorten. Het bleek echter dat Kees ons uit de tent wilde lokken, zij hadden uiteindelijk 52 soorten. Wij waren in het voordeel dat we meer kilometers konden fietsen dus ook meer soorten konden scoren. Hadden we rekening gehouden met het aantal gefietste kilometers dan had de andere groep het beter gedaan.

Maar zoals het gaat met wedstrijdjes, het gaat om de knikkers en daar hadden wij er meer van!

 

Hans Grooters

Excursie met de jeugd op zaterdag 13 september 2008

Om 8.30 moesten we bij Hans en Sonja zijn. We waren met z'n vijven, Hans, Kees,Floris, Thijs en een vriendje van Thijs; Stijn. Nadat we Floris hebben opgehaald zijn we doorgereden naar een stuw bij de Berkel. Daar gingen we even op de bedding van de rivier lopen. Daar zagen we een vechtende boomvalk of sperwer met een torenvalk, ook ging de boomvalk of sperwer achter een klein vogeltje aan. Ze maakten allemaal mooie salto's .Ook zijn we naar het Ellewickerveld bij een uitkijktoren geweest daar zagen we niet veel. Als laatste zijn we naar de Leemputten geweest, daar hoopten we op wat kuifeendjes. Maar op het eerste oog waren die er niet. Toen zijn we een rondje om de Leemputten gaan lopen en maar zoeken naar die kuifeenden. Uiteindelijk zag Floris er een paar, daarna zagen we nog wat knobbelzwanen. Daarna gingen we weer naar huis. Onderweg zagen we nog een merel, ekster en bij het indrustrie terrein in Neede zagen we een gekraagde roodstaart. Dat was de aller laatste vogel van de telling. Bij de uitkijk toren van het Ellewickerveld hebben we ook nog wat gegeten en gedronken.

Dit was het verslag van Stijn en Thijs.

Waargenomen soorten:

houtduif

sperwer

eend

meerkoet

boerenzwaluw

aalscholver

waterhoen

fuut

kokmeeuw

nijlgans

ijsvogel

grauwe gans

witte kwikstaart

torenvalk

vlaamse gaai

boomvalk

tortelduif

kauw

oeverloper

smient

koolmees

vink

buizerd

kievit

winterkoning

ekster

spreeuw

zwarte kraai

roek

soepgans

knobbelzwaan

merel

huismus

fazant

paapje

tapuit

fitis

holenduif

pimpelmees

boomkruiper

staartmees

groene specht

roodborst

slobeend

kuifeend

krakeend

boomklever

grote gele kwikstaart

soepeend

canadese gans

kleine plevier

zwarte roodstaart

 

 

 

3-uurs telling jeugd 2008

Dit jaar hadden we helaas maar twee jeugd deelnemers voor de drie uurs telling, Thijs en Floris maar ze waren wel heel fanatiek! We hebben dus niet in twee verschillende groepen geteld, maar in een groep en ons doel was het record van 2007 te verbreken. Dat record stond op 55 soorten.

Om 8 uur vertrokken we vanaf de Patrijsstraat, maar omdat het regende gingen we eerst met de auto naar 't Vlear. Daar parkeerden we aan de Koeweideijk en we zagen al gelijk een kleine plevier. We liepen verder het bospad in en zagen in de verte een haas. Hans zei: "Dan moet je stil blijven staan, niet bewegen."We bleven alle vier stil staan en opeens kwam er ook een haas rechts uit het bos schuifelen, twee meter voor ons langs, hij zag ons helemaal niet! De haas verder op kwam al 'stofzuigerend' met z'n snuit over de grond steeds dichter bij en een meter voor onze voeten (echt waar!) keek hij eens omhoog en hupte toen rustig naar links het bos in. Het leek wel of hij ons niet zag!
Hans zei: "Dat jagers die hazen doodschieten, da's toch jammer, ze doen geen vlieg kwaad" daarop antwoordde Thijs heel toepasselijk: "Bonte vliegenvangers wel! Met een aanvulling voor een ieder die die opmerking niet snapte: "Die doen wel een vlieg kwaad!"
In het bos zagen en hoorden we vinken, merels en luidschetterend de winterkoning. Ook zagen we koolmezen die door hun ouders geroepen werden om uit de nestkast te komen. De jongen kwamen met hun kopjes door het gat en hun pootjes hadden ze al op de rand van het vlieggat.
Toen we terugliepen naar de auto zagen we drie kleine donzige witte bolletjes op hoge pootjes over het zand rennen; het waren jonge kleine plevieren!

Inmiddels was het droog en we reden naar huis om verder te gaan op de fiets. Terwijl Hans en ik de fietsen pakten, zagen de jongens nog wat soorten: de huismus, een kauwtje, een Turkse tortel en een sierduif. Ook liep er een eekhoorn over de weg.

Daarna vertrokken we naar het Spilbroek. In de vijver zagen we kuifeendjes en nog iets kleins zwom erbij. Kuifeend met jongen? Maar het was er maar een. En het jong dook wel erg vaak. Het werd bovendien even weggejaagd door de kuifeenden. Nog eens goed kijken, het was een dodaars!

We fietsten verder over het nieuwe fietspad naar de Schurinkweg. Daar hebben we even een pauze gehouden onder een boom. Goed getimed, want het begon juist weer te regenen. We hebben nog holenduiven gezien en daarna ging het verder richting Schipbeek. Op de Koeweidedijk, net over de Schipbeek scoorden we wulp en blauwe reiger, Floris zag daar een waterhoen. Daarna ging het richting Oude Zwembad. Daar scoorden de jongens een nijlgans en een meerkoet met jongen.

Vervolgens ging het snel verder naar Het Needse Achterveld, want de drie uur vlogen om. wat betreft de beide jongens mocht het wel wat langer, maar ja als jury moet je toch streng zijn! In het Needse Achterveld hoorden we de koekoek. Helaas hebben we de boompieper niet gezien, maar we hadden ook niet zo veel tijd meer, snel door naar de andere kant van het Needse Achterveld, bij de Oude Deldense weg. In de waterplas zagen we een tureluur! Ook was er even een meningsverschil over een klein bruin vogeltje, een heggenmus (ja die hadden we nog niet) of een kneutje (ja die hadden we ook nog niet). Het kleine bruine ding zat zo nu en dan op de draad en vloog steeds een struik in, met voer in z'n bek! Er zat een nest, je kon de jongen horen roepen. Uiteindelijk kwamen we er uit en werd er geen nieuwe soort genoteerd, we hielden het maar op een tjiftjaf.
Nog even langs het zandpad, op zoek naar de zomertortel en warempel, ja hoor, hij zette zijn gesnor in, toen wij langs kwamen fietsen. Ook de torenvalk hebben we zien bidden en die liet zich vallen op een prooi in het weiland. We zagen voor de derde keer een ree. Tenslotte zagen we nog 4 buizerden met elkaar zwevend in de lucht, jammer genoeg konden we er geen wespendief van maken.......

Op de terugweg nog even langs het industrieterrein voor een zwarte roodstaart en ook die zat keurig op de hoek van een gebouw zijn 'kiezeltjes te krassen'. Dat was de laatste soort die we konden noteren.
We hadden dit geen pannekoekenbakkers, dus we besloten naar de bakkerij te gaan en namen daar een broodje. De soorten werden opgenoemd, aangevuld, nog eens overdacht of we niks misten en uiteindelijk kwamen we op een totaal van 54 soorten. Een aantal waarmee je dik tevreden kunt zijn!

Waarnemingen Thijs en Floris

zwarte kraai

groenling

fitis

scholekster

grote bonte specht

wilde eend

roek

spreeuw

boerenzwaluw

merel

kievit

waterhoen

tjiftjaf

kokmeeuw

blauw reiger

winterkoning

kleine plevier

wulp

houtduif

fazant

nijlgans

zanglijster

gierzwaluw

ringmus

geelgors

tortelduif

koekoek

grasmus

kauw

witte kwikstaart

tuinfluiter

sierduif

buizerd

vink

huismus

tureluur

koolmees

bonte vliegenvanger

grauwe gans

pimpelmees

vlaamse gaai

torenvalk

huiszwaluw

ekster

zomertortel

grote lijster

spreeuw

zwarte roodstaart

holenduif

kuifeend

brandgans

roodborst

doodaars

meerkoet

Andere dieren

haas

ree

eekhoorn

kleine watersalamander

   

 

3-uurs telling jeugd 2007

Dit jaar vertrokken we een uurtje eerder dan voorgaande jaren: om 8 uur sprong de jeugd al op de fiets om 3 uur lang zo veel mogelijk vogels te spotten. Dit alles gebeurt in twee groepen zodat er een wedstrijdelement ontstaat: Welke groep zal na 3 uur speur- en luisterwerk met de meeste waarnemingen terug keren? Omdat dit natuurlijk fraude gevoelig is als we dit alleen aan de jeugd overlaten gaan er in elke groep twee volwassen controleurs mee. Echter....... ook dit jaar vragen we ons af hoe betrouwbaar die waren. Toch maar op de jeugd vertrouwen dan?

De ene groep bestond uit Wouter, Floris en Steven onder leiding van Harry en Hans. De andere groep bestond uit Jelle, Thijs en Thijs onder leiding van Geert en Sonja. We vertrokken elk in tegengestelde richting. Bij het tellen komt het vooral aan op goed luisteren, veel vogels neem je in juni alleen waar op gehoor, ze verstoppen zich in het bladerdek. In het Spilbroek hadden we al snel wat soorten te pakken: merel, vink, meerkoet, ekster en na goed speurwerk van Jelle ook een waterhoen. Langs de oude spoorbaan troffen we een grasmus en spotten we kievitten en een blauwe reiger. Toen sloegen we af naar 't Giffelt, steenuilen gebied. En ja hoor, de steenuil vloog onder een golfplaten dak en weer terug en poseerde voor ons nog even op een paaltje waarna hij werd weggejaagd door een boerenzwaluw die zich waarschijnlijk bedreigd voelde. We fietsten de weg uit en kwamen langs een holte in een boom. In de boomholte hoorde je de jonge vogels roepen. Maar wat het was? Op dat moment wisten we het niet. Achteraf is ontdekt dat het een nest groene spechten was! We fietsen verder richting Stobbesteeg om de huiszwaluwen te kunnen noteren. Overigens fijn dat de jeugd niet alleen naar vogels kijkt, maar ook een beetje op de leiding let, getuige de opmerking: "Sonja pas op, daar komt een auto aan!"

Op weg naar de huiszwaluwen kwamen we ook nog een familie torenvalken tegen, jonge torenvalken die mooi op een paaltje neerstreken. Bij de huiszwaluwen aangekomen was een van de jeugdleden zo slim even iets verder te fietsen om de beek af te kunnen kijken, zodat we een fuut konden noteren. Daarna ging onze fietstocht verder richting Achterveld. Dit alles in flink tempo, want de tijd begon te dringen. In het Achterveld namen we wat te drinken en konden we fitis, geelgors en koekoek noteren. Toen weer snel op de fiets op weg naar het oude zwembad. Plotseling stopten we, want er zaten twee patrijzen aan de rand van een akker. Terwijl wij de ene kant op keken, meldde Thijs een buizerd aan de andere kant en zong een veldleeuwerik boven ons hoofd en om het compleet te maken begon onze lang gezochte wulp te jubelen. Bij het zwembad schreven we nog drie soorten bij: Canadese gans, nijlgans en boompieper en toen ging het snel door naar de pannenkoeken.

De andere groep bleek ook juist gearriveerd te zijn. Spannend natuurlijk wie de meeste soorten kon melden! Over en weer werd de betrouwbaarheid van de waarnemingen in twijfel getrokken. Uiteindelijk konden we voor beide groepen een winst noteren: vorig jaar waren er door de winnaar 49 soorten geteld. Dit jaar werden er door de ene groep 52 soorten geteld en door de andere groep maar liefst 55! Jelle, Thijs en Thijs kunnen zich voor 2007 de beste tellers van de jeugdgroep noemen. Gefeliciteerd!

We begroeven de strijdbijl en genoten van de heerlijk pannenkoeken, dit keer gebakken door de moeder van Thijs. Hannie bedankt!

Waarnemingen Wouter, Floris, Steven

blauwe reiger

grote lijster

tjiftjaf

zwartkop

boerenzwaluw

meerkoet

tuinfluiter

heggemus

kleine plevier

merel

Turkse tortel

houtduif

boomklever

nijlgans

vink

huismus

boomkruiper

patrijs

vlaamse gaai

huiszwaluw

boompieper

pimpelmees

waterhoen

kauw

ekster

ringmus

wielewaal

kievit

fazant

roek

wilde eend

kleine karekiet

fitis

roodborst

winterkoning

kokmeeuw

geelgors

scholekster

witte kwikstaart

koolmees

gekraagde roodstaart

soepeend

wulp

 

grasmus

spreeuw

zanglijster

 

groene specht

stadsduif

zomertortel

 

grote bonte specht

steenuil

zwarte kraai

 

Waarnemingen Jelle, Thijs en Thijs

blauwe reiger

fuut

huismus

nijlgans

boerenzwaluw

geelgors

huiszwaluw

patrijs

bonte vliegenvanger

gierzwaluw

kauw

pimplemees

buizerd

grasmus

kievit

ringmus

boomkruiper

groene specht

knobbelzwaan

roek

buizerd

grote bonte specht

koekoek

roodborst

Canadese gans

grote lijster

kokmeeuw

scholekster

ekster

heggenmus

koolmees

soepeend

fazant

holenduif

meerkoet

spreeuw

fitis

houtduif

merel

steenuil

tjiftjaf

torenvalk

tuinfluiter

Turkse tortel

veldleeuwerik

vink

vlaamse gaai

waterhoen

wilde eend

winterkoning

witte kwikstaart

wulp

zomertortel

zwarte kraai

zwatkop

 

 

Appelhuisje timmeren 2007

Op zaterdag 17 maart heeft de jeugd in de scouting hut appelhuisjes gemaakt. De eerste keer moest het even voor gedaan worden, maar daarna werd het lopende band werken en stonden de helpers Hans en Kees er met de handen in de zakken bij!

Voor de hele familie zijn nu appelhuisjes gemaakt, geweldig gewerkt jongens!

 

 

3-uurs-telling 2006

10 juni hebben de jeugdleden een drie-uurstelling gehouden in twee groepen. Om 12 uur werd de telling afgesloten met heerlijke pannenkoeken!

Waargenomen door groep 1: Kees, Harry Steven, Jelle, Wouter

aalscholver, blauwe reiger, boerenzwaluw, boomklever, buizerd, Canadese gans, ekster, fitis, geelgors, gekraagde roodstaart, gele kwikstaart, gierzwaluw, groenling, grote lijster, heggenmus, houtduif, huismus, kievit, kleine karekiet, kneu, knobbelzwaan, koekoek, koolmees, matkop, merel, nijlgans, pimpelmees, ringmus, roek, roodborst, scholekster, slobeend, soepeend, soepgans, spreeuw, staartmees, tafeleend, tjiftjaf, torenvalk, vink, vlaamse gaai, vaterhoen, wilde eend, winterkoning, witte kwikstaart, zanglijster, zwarte kraai, zwartkop, kleine plevier

Groep 1 was de winnaar met 49 waarnemingen!

Gefeliciteerd!

Braakballen pluizen 2006

Zaterdag 4 maart hebben we met 7 jeugdleden 21 braakballen geplozen. Veldmuizen, huisspitsmuizen, bosmuizen, bosspitsmuizen en zelfs twee waterratten zijn gevonden. Alle schedeltjes worden opgestuurd naar het VZZ (vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming). Jongens, namens het VZZ, bedankt voor jullie hulp!

Uilen luisteren 4 februari 2006

Zaterdagavond 4 februari 2006 mocht ik mee uilen tellen met Sonja en Hans. Jelle en m'n moeder gingen ook mee. M'n moeder en ik deden het voor het eerst. Het was heel leuk. We gingen met de auto naar het Achterveld. Hans had een cassette met uilengeluiden. Hij liet de uilengeluiden heel hard door het bos horen. Daarna zette hij de cassette uit. Toen gingen we luisteren en hoorden we vijf bosuilen, op drie verschillende plekken. Daarna gingen we steenuilen luisteren in het Spilbroek. Daar had Hans ook een cassette van, die hij liet horen. Na een tijdje hoorden we een steenuil roepen, maar wel wat verder weg. Daarna gingen we weer naar huis, dat vonden we best wel jammer! Volgende keer ga ik graag weer mee.

Thijs Jansen van 't Laar

Wintertelling 21 januari 2006

Zaterdag 21 januari gingen we met de jeugdleden van de vogelwerkgroep Neede op pad om watervogels te gaan tellen. Het was nog spannend of het door zou gaan want 's morgens regende het heel hard. Maar 12 uur gingen we van start en we hadden droog weer en af en toe scheen zelfs de zon.
We waren in totaal met 5 volwassenen en 4 kinderen. Als eerst gingen we naar het Hambroekplas en daarna naar de stuwdam in Rekken. We vonden de watervogeltelling heel erg leuk omdat we naar 2 mooie gebieden gingen.

We kregen van Kees een notitieboekje waarin we onze waarnemingen konden zetten. Kees had 23 nummertjes gezet, maar we hebben de 40 gehaald. We hebben dus veel soorten vogels geteld, sommige hadden we zelfs nog nooit gezien zoals: het Goudhaantje en de sijs. We moesten vaak goed kijken wat het was, want Sonja, Hans en Kees verklapten niets.

Toen we bij het Hambroekplas klaar waren kregen we een beker warme chocolade melk, krentebrood en een stuk ontbijtkoek.
Dat ging er wel in.
Daarna gingen we naar de stuw in Rekken, in de hoop om een zeldzame vogel te zien namelijk de zaagbek.
En ja hoor, het nieuwe soort dat we zagen we in de kijker was een"de springgaai" (wouter als springende vogel, grapje)
Het was heel erg gezellig en we hebben een plezierige middag gehad.
Organisatie bedankt.
Thijs Tenhagen en Steven Rupert

1. knobbelzwaan

21. pimpelmees

2. meerkoet

22. vlaamse gaai

3. smient

23. staartmees

4. kuifeend

24. winterkoning

5. kraai

25. koolmees

6. houtduif

26. goudhaantje

7. waterhoentje

27. staartmees

8. wilde eend

28. boomklever

9.  aalscholver

29. witkopstaartmees

10. roodborstje

30. torenvalk

11. buizerd

31. soep gans

12. kieviet

32. tafeleend

13. zilvermeeuw

33. grauwe gans

14. blauwe reiger

34. kokmeeuw

15. fuut

35. kauw

16. dooie meeuw in de prullenbak

36. soepeend

17. vink

37. roek

18. ekster

38 .dodaars

19. merel

39. glanskopmees

20. sijsjes

40. waterkip

 

tellen bij Hambroekplas

 

knobbelzwaan in zicht

3-uurstelling met de jeugd 11 juni 2005

Op 11 juni zijn we met Thijs, Jelle, Wouter, Steven en Steven op de fiets gesprongen om in 3 uur tijd zoveel mogelijk verschillende soorten vogels te zien of te horen. De start was om 9 uur in de Patrijsstraat. We hadden een pen en papier mee en om de beurt werd geschreven. Al voor we op de fiets zaten werden de eerste soorten al gescoord: een roepende houtduif op het dak, gierende gierzwaluwen in de lucht, tsjilpende huismussen en nog meer. De jongens waren zeer alert! We fietsten door het park bij het Spilbroek. Daar troffen we een knobbelzwaan aan, bij zijn nest. Vervolgens ging het via het fietspad (oude spoorbaan) naar de Avinkstuw. Daar werd door de koplopers al meteen een grote gele kwikstaart op het wegdek gesignaleerd. Een mooie waarneming! Een week later tijdens de 12-uurstelling met Vogelwerkgroep Eibergen, liet hij zich niet zien. Boven het water vlogen bovendien een heleboel huiszwaluwen!

We zetten onze fietstocht verder richting het pompstation, achter in Noordijk. Onderweg zagen we nog een buizerd. Steven Rupert, altijd op zoek naar iets speciaals, vroeg zich af of het echt geen wespendief was, maar helaas, het bleef, ook na lang kijken, een buizerd.

Bij het pompstation aangekomen hielden we een pauze, een mooie plek waar we de kleine karekiet en zelfs goudvinken zagen. Twijfelachtig blijft de waarneming van een kuifkoekoek...(?)

Na deze pauze ging het richting het Achterveld. Plotseling klonk er een hoop gesis! De band van Hans liep heel snel leeg! Het ventiel was kapot, maar dit werd vlot weer gerepareerd. Ook de ketting van Wouter had de nodige aansturing nodig, maar Wouter wist precies hoe hij de ketting er weer op moest leggen. in het Achterveld zagen we de boompieper zijn parachute-vlucht maken. In totaal zagen we 45 soorten.

Tenslotte fietsten we naar de Middendorperweg, waar we door de moeder van Wouter getrakteerd werden op pannenkoeken. En die gingen er in als koek!

pannenkoeken eten

Tenslotte kregen we nog een rondleiding op de geitenboerderij, ook daarin waren de jongens geïnteresseerd. Familie Oltheeten: bedankt!

De waargenomen soorten:

Tortelduif, Gierzwaluw, Houtduif, Kauw, Huismus, Ekster, Wilde eend, Meerkoet,Knobbelzwaan,Vink, Merel, Winterkoning, Koolmees, Waterhoen,Vlaamse gaai, Tjiftjaf, Kokmeeuw, Kievit, Zwarte kraai, Spreeuw

19 maart 2005 nestkasten timmeren

Excursie 22 januari 2005 naar het Zwillbrock en de Leemputte

Deze dag gingen we vooral op zoek naar de watervogels die je in de winter tegen kunt komen. Eerst zijn we langs het Zwillbrock gelopen. Daar hebben we gekeken door verrekijkers en ook met de telescoop. We hoorden nog enkele smienten fluiten. Daarna liepen we ver naar de Leemputte. Daar konden we heel mooi een zaagbek zien.

We hebben de volgende 29 soorten waargenomen:

aalscholver, buizerd, torenvalk, wilde eend, grauwe gans, koolmees, pimpelmees, glanskop, boomkruiper, smient,kuifeend, merel, goudvink, boomklever, zwarte kraai, tafeleend, meerkoet, fuut, soepgans, goudhaan, zaagbek, kokmeeuw, knobbelzwaan, kauw, houtduif, reiger, holeduif, fazant, groenling.

in de schuilhut

 

 

Verslag uilenkasten door Jelle ter Braak
                                           Zaterdag 30 oktober 2004

's Morgens om 9 uur stonden Sonja en Hans bij mij voor de deur, om vervolgens bij de boerderijen/huizen met een uilenkast langs te gaan.
Er zou ook nog een vriendje van mij meegaan met het uitmesten van de kasten, maar hij moest naar voetbal.
Dus ging ik alleen met Sonja en Hans langs de kasten.
Bij de eerste boerderij kwamen we een hoop rotzooi tegen, takjes, blaadjes en nog meer van dat soort spul, want er had namelijk een spreeuw in genesteld en een spreeuw maakt er een grote chaos van in de nestkast. Toen hebben we de rotzooi uit de kast gehaald en er wat houtsnippers en stro in gedaan. Dan heeft de uil er ook nog wat aan.
Toen we bij de tweede kast aankwamen aan de Pagertweg vloog er net een uiltje uit. Dat was een grappig gezicht.
Hans klom op de ladder en hij vond een soort van rat of muis in de kast. Hij gooide hem naar beneden en Sonja had het informatieboekje erbij gepakt en zei dat het een rat moest zijn aan de staart te zien. Een rat is voor een steenuiltje best wel een moeilijke prooi om te vangen, heeft Sonja mij uitgelegd. Maar dit uiltje had er blijkbaar geen moeite mee. De kast werd eerst leeggehaald, wat snippers er in en klaar was Hans.
Bij de derde kast kwamen we een ongeringd steenuil mannetje tegen. Het was wel een opvallend bijzonder grijs exemplaar. Toen we die kast ook klaar hadden gemaakt gingen we weer verder met de auto van kast naar kast.
Om half twee hebben Sonja en Hans mij weer naar huis gebracht, ik vond het een leerzame ochtend en zou graag nog een keer mee willen.
P.S. Toen ging ik een "uiltje knappen".
Jelle ter Braak.