home

contact

vorigevorige        
   

Laatste nieuws

Excursies

Jeugdhonk

Bijzondere waarnemingen

lid worden?

Bestuur

 
       
 
 

gierzwaluw

De gierzwaluw (Apus apus) lijkt, wat zijn uiterlijk en zijn snelle vaak woeste vlucht betreft, wel op een zwaluw, maar in wezen is hij niet verwant met de zwaluwen. Van de snavelpunt tot het staarteinde is hij gemiddeld 17 centimeter lang, de vleugelspanning bedraagt bij benadering 40 centimeter. In tegenstelling tot de zwaluwen heeft hij, afgezien van een lichte vlek op de keel, een volledig donker verenkleed; bovendien is hij wat groter. Zijn voedsel maakt hij uitsluitend buit in de lucht; het bestaat uit insecten en kleine spinnen die door de wind en de thermiek dikwijls tot een aanzienlijke hoogte kunnen komen.

De gierzwaluw broedt het liefst in de openingen van een gebouw, hoog boven de grond zoals bijvoorbeeld in de dakstoel. Het legsel bestaat doorgaans uit twee tot drie witte eieren die, met tussenpozen van telkens twee dagen, voor het merendeel in de tweede helft van mei worden gelegd. De broedtijd bedraagt 18 tot 25 (gemiddeld 19) dagen en de jongen blijven, afhankelijk van het weer, 38 tot 56 (in de meeste gevallen ongeveer 42) dagen in het nest. Gierzwaluwen broeden, indien mogelijk, het liefst in koloni'n van soms enkele tientallen paren. Door aanhoudend regenweer kunnen de vogels in moeilijkheden raken omdat zij niet meer genoeg voedsel kunnen vinden. In dit geval kan het gebeuren dat de volwassene dieren naar een streek met een betere weersgesteldheid verhuizen, soms honderden kilometer ver van de broedplaats af. De jongen raken intussen in een soort verstijvingstoestand; het hart klopt langzamer, de lichaamstemperatuur is verlaagd. Ongeveer twee weken kunnen de oudere nestelingen op deze manier doorstaan.Zwaluwen zijn niet verwant aan gierzwaluwen. Zij vormen een eigen familie. Veel mensen kennen het verschil niet tussen gierzwaluwen en zwaluwen. De echte zwaluwen (Hirundinidae) tonen wat kleiner dan de gierzwaluw (Apodidae) en hebben pootjes om mee te lopen. Ook kunnen ze van de grond af opvliegen.

gierzwaluw